Planeta Země je pro nás důležitá!

Svět si stále více uvědomuje, že je třeba pečovat o naši planetu, a Den Země je příležitostí zamyslet se nad našimi každodenními rozhodnutími a jejich dopadem na životní prostředí.

Jednou z oblastí, kde můžeme pozorovat významné posuny směrem k udržitelnosti, je průmysl vlasové kosmetiky a s ním spojené obaly. Jednou z nejúčinnějších alternativ jsou obaly z cukrové třtiny, což pro nás není nic nového.

Značka TOMAS ARSOV již několik let používá tuby z cukrové třtiny, což je osvědčená prospěšná varianta běžných plastů.

 

Co je to obal z cukrové třtiny?

Obaly z cukrové třtiny využívají zbytky cukrové třtiny, které zůstávají po extrakci cukru, tzv. bagasu. Tento materiál, který by jinak byl považován za odpad, se následně zpracovává na bioplasty a papír. Tento proces nejen snižuje množství odpadu, ale také využívá obnovitelný zdroj, čímž snižuje závislost na fosilních palivech používaných při výrobě tradičních plastů. 

Výhody obalů z cukrové třtiny

1. Udržitelnost: Obaly z cukrové třtiny jsou biologicky rozložitelným materiálem a snižují ekologickou stopu spotřeby obalů.

2. Snížení množství odpadu: Využitím zemědělského odpadu tyto obaly zabraňují hromadění odpadu a podporují oběhové hospodářství.

3. Obnovitelný zdroj: Na rozdíl od fosilních paliv je cukrová třtina rychle obnovitelným zdrojem, což snižuje emise spojené s jejím pěstováním a zpracováním.

4. Všestrannost: Obaly z cukrové třtiny lze použít pro širokou škálu výrobků, od jednorázových kelímků a talířů až po obaly na potraviny a kosmetiku.

Vnitrostátní regulace a kontroly

Tuzemská výroba podléhá přísným regulacím a kontrolám, což zajišťuje vyšší kvalitu produktů a menší zátěž pro životní prostředí.  

Navrženo pro středoevropské ženy

Česká kosmetika je navržena pro vlasy středoevropských žen a bude vám pravděpodobně vyhovovat více než kosmetika vyrobená na jiném kontinentu.

Planeta Země je pro nás důležitá!

Na Den Země máme stejně jako každý jiný den příležitost zamyslet se nad svým vlivem na planetu a podniknout kroky na její ochranu. Udržitelné balení cukrové třtiny je příkladem toho, jak můžeme snížit naši ekologickou stopu a směřovat k udržitelnější budoucnosti. Je na nás všech, abychom tyto a podobné inovace podpořili a přijali, a zachovali tak naši krásnou Zemi pro budoucí generace.

A co vy? Jaké kroky podnikáte pro zachování zdravější a čistší planety?

My v TOMAS ARSOV v tom máme jasno! ;)